Σας καλωσορίζουμε στον δικτυακό τόπο της


LanSoft


Το έμπειρο προσωπικό της LanSoft είναι ειδικευμένο στην ανάπτυξη εφαρμογών σε AS/400, iSeries και Windows πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων Warehouse και Inventory Management, Car Leasing, Super Markets retail, Commercial Management καθώς και άλλων εφαρμογών.


Οι Υπηρεσίες που παρέχουμε είναι : ανάπτυξη εφαρμογών, consulting, outsourcing και εκπαίδευση χρησιμοποιώντας LANSA προϊόντα.


Αναφορά σε Πελάτες μας

Πελάτες που εμπιστεύτηκαν τις ικανότητες μας στην ανάπτυξη εφαρμογών, στην υποστήριξη και στην εκπαίδευση του Lansa μεταξύ άλλων είναι:

  • Τράπεζα Πειραιώς
  • Ατλαντική 'Ενωση Α.Ε.Γ.Α.
  • SuperMarket Χαλκιαδάκη
  • FCA Capital Hellas Α.Ε.Ε.
  • FCA Capital Suisse SA
  • Εθνική Asset Management

Προσφέρουμε λύσεις χρησιμοποιώντας μοντέρνες τεχνολογίες όπως Visual LANSA (client/server), LANSA for the Web, RAMP from LANSA και LANSA Integrator.


Με τη 15ετή εμπειρία μας στην ανάπτυξη εφαρμογών χρησιμοποιώντας LANSA τεχνολογία σε IBM iSeries και MS Windows Client ή Server πλατφόρμες είμαστε σε θέση να δώσουμε λύσεις και να καλύψουμε πλήρως όλες τις απαιτήσεις σας, με το καλύτερο δυνατό τρόπο.

Newsletter Φεβρουάριος 2021 Φεβρουάριος 2021
[PDF 1.74 MB]
LANSA Partner Preview our new website